POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO moreflow Business Space sp. z o.o.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Polityka prywatności Serwisu Internetowego moreflow Business Space sp. z o.o. (dalej: „Serwis”) ma charakter informacyjny i nie jest ona źródłem obowiązków Odwiedzających.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu jest moreflow Business Space spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-502) przy ul. Hubskiej 52/14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665026, NIP 8992810550, adres e- mail: kontakt@moreflow.pl, zwana dalej „Administratorem”.
3. Dane osobowe Odwiedzającego, który ujawnił je przechodząc do Serwisu lub wprowadzając je na stronie Serwisu, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
4. Administrator przetwarza dane Odwiedzającego w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego i inne dane ujawnione przez Odwiedzającego według jego uznania poprzez wprowadzenie na stronie Serwisu (np. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń).
5. Administrator przetwarza w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail podany przez Odwiedzającego dla celów wskazanych w art. III poniżej.
6. Strony Serwisu korzystają z plików cookies zapisywanych na urządzeniu Odwiedzającego, w celu realizacji usług zgodnie z niniejszą polityką, w szczególności zgodnie z Polityką Cookies (art. VIII) oraz art. II pkt 2 poniżej. Poprzez kliknięcie pola „Zgadzam się”/”Akceptuję” przy wejściu na stronę Serwisu Odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych pozyskanych dzięki cookies (adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jej brak może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
Szczegółowe kwestie dotyczące stosowanych plików Cookies, w tym zakres, rodzaj oraz sposoby korzystania z Cookies, jak również prawa i obowiązki Odwiedzającego określa Polityka Cookies w art. VIII poniżej.
7. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i wprowadzenie danych na stronie formularza kontaktowego Serwisu Odwiedzający wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres e- mail na warunkach określonych w niniejszej polityce, w celu nawiązania kontaktu, podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem ewentualnej umowy lub jej wykonania oraz dla celów statystycznych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jej brak może uniemożliwić kontakt z Administratorem lub realizację usług.
8. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie formularza kontaktowego Serwisu, Odwiedzający wyraża dobrowolnie zgodę na otrzymywanie od Administratora, na podany przez niego ze pośrednictwem Serwisu adres e-mail informacji handlowych (marketingowych) w celach marketingu bezpośredniego własnych usług lub usług osób trzecich, w tym podmiotów powiązanych z Administratorem (Newsletter) oraz na przetwarzanie przez Administratora pozyskanych w ten sposób danych osobowych (adres- email, imię i nazwisko) w tych celach. Podanie danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej o usługach Administratora lub osób trzecich, w tym podmiotów z nim powiązanych (Newsletter).
9. Administrator przetwarza dane Odwiedzającego w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie i uczciwie, w sposób przejrzysty dla Odwiedzającego, w konkretnych celach i nie „na zapas”, nie więcej niż potrzeba ani nie dłużej niż potrzeba, wykazując dbałość o prawidłowość danych i zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.
10. Pod pojęciem „Serwis” należy rozumieć zbiór stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w sieci Internet w celu prezentacji usług Administratora, prowadzenia działań marketingowych, nawiązywania kontaktów z osobami zainteresowanymi skorzystaniem z usług Administratora lub podmiotów z nią powiązanych, przedstawienia informacji związanych z działalnością i dla prawidłowej realizacji ewentualnych zobowiązań kontraktowych.

II. STATUS ODWIEDZAJĄCEGO I RODZAJ DANYCH GROMADZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Odwiedzającym jest każda osoba przeglądająca strony internetowe Serwisu.
2. Podczas przeglądania przez Odwiedzającego stron internetowych Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Odwiedzającego. Do wskazanych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies („ciasteczka”).
3. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne inne niż zbierane przez pliki Cookies, związane z korzystaniem ze Serwisu (adres IP, domena) dla generowania statystyk wykorzystywanych w administrowaniu Serwisem Internetowym, z tym, że gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących Odwiedzających stronę Serwisu. Dane te nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim.
4. Dla celów statystycznych Serwis jest zintegrowany z własnym systemem statystyk oraz z mechanizmami statystycznymi: Google Analytics.

III. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza dane osobowe Odwiedzających ponieważ jest to niezbędne do:
a) podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy lub wykonania zawartej umowy, w tym do świadczenia usług objętych umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i skarbowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług (marketing bezpośredni) Administratora lub osoby trzeciej, w tym podmiotów powiązanych z Administratorem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora lub osoby trzeciej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla ewentualnego kontaktu z Administratorem i realizacji usług, a ewentualnie – może okazać się niezbędne do otrzymywania informacji handlowej o usługach Administratora lub osób trzecich, w tym podmiotów z nim powiązanych (Newsletter).

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
a) podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. firmom zapewniającym Administratorowi obsługę telekomunikacyjną, informatyczną, prawną i z zakresu rachunkowości,
b) podmiotom zaangażowanym w realizację umowy, w szczególności podmiotom powiązanym z Administratorem,
c) podmiotom świadczącym usługi marketingowe.
2. Administrator nie przekazuje pozyskanych danych osobowych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

VI. CEL PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Odwiedzających pozyskane w celach, określonych w art. III powyżej, Administrator przetwarza w okresie niezbędnym dla zabezpieczenia praw i roszczeń Administratora.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Odwiedzającym przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Wykonywanie powyższych uprawnień Odwiedzającego, następuje w drodze zgłoszenia żądania Administratorowi poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności, telefonicznie pod numerem: 570 002 457 lub bezpośrednio w siedzibie Administratora.

VIII. POLITYKA COOKIES

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu, przechowywane w urządzeniach końcowych Odwiedzających (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Odwiedzający stronę internetową Serwisu).
2. Wyrażenie zgody na zapisywanie plików Cookies przez Odwiedzających jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do korzystania z Serwisu lub nawiązania kontaktu z Administratorem.
3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Odwiedzających ze strony Serwisu w następujących celach:
a) umożliwienia uruchomienia na Serwisie jego podstawowych funkcjonalności, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na stronie internetowej; bez tych Cookies strona internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie,
b) dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Odwiedzających (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu, przy zarejestrowaniu wyborów Odwiedzających (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają); te Cookies mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał Odwiedzający, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części strony internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki Cookies Administrator może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści;
c) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu poprzez Cookies zbierające informacje o tym, w jaki sposób Odwiedzający korzysta ze Strony Internetowej, w tym które części strony internetowej odwiedza najczęściej i czy otrzymuje komunikaty o błędach stron.
4. Odwiedzający ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku, jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
5. Odwiedzający stronę Serwisu może zrezygnować z Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
• w przeglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Firefox
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Safari

7. W celach statystycznych Serwis wykorzystuje ciasteczka dostarczane przez np. Google AdWords, Facebook.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności Serwisu podlegają prawu polskiemu materialnemu i procesowemu.
2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem,
b) certyfikat SSL.
3. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych.
4. Administrator zaleca aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności
tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.
5. Informacje o polityce prywatności dostawców zewnętrznych:
a) Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
b) Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies